2018-08-27

Wyniki rozeznania rynku nr 1/08/2018r.

Informacja o wynikach rozeznania rynku nr 1/1/2018 z dnia 3.01.2018 na stworzenie filmu promocyjnego w ramach realizacji projektu „Passage – wspólny interfejs komunikacji dla rozwiązań IoT, który nie wymaga tworzenia aplikacji mobilnej”, dofinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Informacja dotycząca wyników rozeznania znajduje się w kolumnie Załączniki.

2018-08-14

Rozeznanie rynku nr 1/08/2018.

OPIS

Zapraszamy do wzięcia udziału w zapytaniu w trybie rozpoznania rynku dotyczącym stworzenia filmu promocyjnego w ramach projektu: „Passage – wspólny interfejs komunikacji dla rozwiązań IoT, który nie wymaga tworzenia aplikacji mobilnej”.

Rozpoznanie rynku z dnia 14 sierpnia 2018 roku – dotyczące stworzenie filmu promocyjnego w ramach Poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Odpowiedzi prosimy dostarczyć do iPassage Sp. z o. o.:

a) pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku, ul. Żurawia 71; 15-540 Białystok, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 17:00 dnia 22 sierpnia 2018r.;

b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres siedziby firmy, tj. iPassage Sp. z o.o., ul. ul. Żurawia 71; 15-540 Białystok, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 17:00 dnia 22 sierpnia 2018r.

c) pocztą elektroniczną na adres mailowy piotr.kozniewski@ipassage.pl najpóźniej do końca dnia (23:59) 22 sierpnia 2018 r.

Cała wymagana do prawidłowego przeprowadzenia rozeznania dokumentacja znajduje się w kolumnie Załączniki.

2018-05-17

Unieważnienie rozeznania rynku nr 2/05/2018r.

Informacja w sprawie unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia postępowania w trybie rozeznania rynku 2/05/2018 z dnia 17.05.2018r. na wykonanie filmu promocyjnego w ramach projektu „Passage – wspólny interfejs komunikacji dla rozwiązań IoT, który nie wymaga tworzenia aplikacji mobilnej”.

Informacja dotycząca unieważnienia rozeznania znajduje się w kolumnie Załączniki.

ZAŁĄCZNIKI

2018-06-20

Rozeznanie rynku nr 2/05/2018.

OPIS

Zapraszamy do wzięcia udziału w zapytaniu w trybie rozpoznania rynku dotyczącym stworzenia filmu promocyjnego w ramach projektu: „Passage – wspólny interfejs komunikacji dla rozwiązań IoT, który nie wymaga tworzenia aplikacji mobilnej”.

Rozpoznanie rynku z dnia 17 maja 2018 roku – dotyczące stworzenie filmu promocyjnego w ramach Poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Odpowiedzi prosimy dostarczyć do iPassage Sp. z o. o.:

a) pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku, ul. Żurawia 71; 15-540 Białystok, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 17:00 dnia 24 maja 2018r.;

b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres siedziby firmy, tj. iPassage Sp. z o.o., ul. ul. Żurawia 71; 15-540 Białystok, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 17:00 dnia 24 maja 2018r.

c) pocztą elektroniczną na adres mailowy piotr.kozniewski@ipassage.pl najpóźniej do końca dnia (23:59) 24 maja 2018 r.

Cała wymagana do prawidłowego przeprowadzenia rozeznania dokumentacja znajduje się w kolumnie Załączniki.

2018-05-17

Unieważnienie rozeznania rynku nr 1/05/2018r.

Informacja w sprawie unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia postępowania w trybie rozeznania rynku 1/05/2018 z dnia 09.05.2018r. na wykonanie filmu promocyjnego w ramach projektu „Passage – wspólny interfejs komunikacji dla rozwiązań IoT, który nie wymaga tworzenia aplikacji mobilnej”.

Informacja dotycząca unieważnienia rozeznania znajduje się w kolumnie Załączniki.

ZAŁĄCZNIKI

2018-05-09

Rozeznanie rynku nr 1/05/2018.

OPIS

Zapraszamy do wzięcia udziału w zapytaniu w trybie rozpoznania rynku dotyczącym stworzenia filmu promocyjnego w ramach projektu: „Passage – wspólny interfejs komunikacji dla rozwiązań IoT, który nie wymaga tworzenia aplikacji mobilnej”.

Rozpoznanie rynku z dnia 9 maja 2018 roku – dotyczące stworzenie filmu promocyjnego w ramach Poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Odpowiedzi prosimy dostarczyć do iPassage Sp. z o. o.:

a) pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku, ul. Żurawia 71; 15-540 Białystok, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 17:00 dnia 16 maja 2018r.;

b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres siedziby firmy, tj. iPassage Sp. z o.o., ul. ul. Żurawia 71; 15-540 Białystok, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 17:00 dnia 16 maja 2018r.

c) pocztą elektroniczną na adres mailowy piotr.kozniewski@ipassage.pl najpóźniej do końca dnia (23:59) 16 maja 2018 r.

Cała wymagana do prawidłowego przeprowadzenia rozeznania dokumentacja znajduje się w kolumnie Załączniki.

2018-01-18

Wyniki rozeznania rynku nr 1/1/2018r.

Informacja o wynikach rozeznania rynku nr 1/1/2018 z dnia 3.01.2018 na wdrożenie mechanizmu generowania leadów B2B w ramach realizacji projektu „Passage – wspólny interfejs komunikacji dla rozwiązań IoT, który nie wymaga tworzenia aplikacji mobilnej”, dofinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Informacja dotycząca wyników rozeznania znajduje się w kolumnie Załączniki.

2018-01-03

Rozeznanie rynku nr 1/01/2018.

OPIS

Zapraszamy do wzięcia udziału w zapytaniu w trybie rozpoznania rynku dotyczącem zakupu usług szkoleniowych oraz doradczych związanych z metodologią generowania leadów B2B w ramach projektu: „Passage – wspólny interfejs komunikacji dla rozwiązań IoT, który nie wymaga tworzenia aplikacji mobilnej”.

Rozpoznanie rynku z dnia 3 stycznia 2018 roku – dotyczące zakupu usług szkoleniowych oraz doradczych związanych z metodologią generowania leadów B2B w ramach Poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Odpowiedzi prosimy dostarczyć do iPassage Sp. z o. o.:

a) pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku, ul. Żurawia 71; 15-540 Białystok, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 17:00 dnia 11 stycznia 2018r.;

b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres siedziby firmy, tj. iPassage Sp. z o.o., ul. ul. Żurawia 71; 15-540 Białystok, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 17:00 dnia 11 stycznia 2018r.

c) pocztą elektroniczną na adres mailowy piotr.kozniewski@ipassage.pl najpóźniej do końca dnia (23:59) 11 stycznia 2018 r.

Cała wymagana do prawidłowego przeprowadzenia rozeznania dokumentacja znajduje się w kolumnie Załączniki.

2017-12-15

Wyniki rozeznania rynku nr 2/11/2017r.

Informacja o wynikach rozeznania rynku nr 2/11/2017 z dnia 27.11.2017 na opracowanie dokumentacji inwestycyjnej w ramach realizacji projektu „Passage – wspólny interfejs komunikacji dla rozwiązań IoT, który nie wymaga tworzenia aplikacji mobilnej”, dofinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Informacja dotycząca wyników rozeznania znajduje się w kolumnie Załączniki.

2017-12-14

Unieważnienie rozeznania rynku nr 1/11/2017r.

Informacja w sprawie unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia postępowania w trybie rozeznania rynku 1/11/2017 z dnia 30.11.2017r.na zakup usług szkoleniowych oraz doradczych związanych z metodologią generowania leadów B2B w ramach projektu „Passage – wspólny interfejs komunikacji dla rozwiązań IoT, który nie wymaga tworzenia aplikacji mobilnej”.

Informacja dotycząca unieważnienia rozeznania znajduje się w kolumnie Załączniki.

2017-11-30

Rozeznanie rynku nr 1/11/2017r.

OPIS

Zapraszamy do wzięcia udziału w zapytaniu w trybie rozpoznania rynku dotyczącem zakupu usług szkoleniowych oraz doradczych związanych z metodologią generowania leadów B2B w ramach projektu: „Passage – wspólny interfejs komunikacji dla rozwiązań IoT, który nie wymaga tworzenia aplikacji mobilnej”.

Rozpoznanie rynku z dnia 30 listopada 2017 roku – dotyczące zakupu usług szkoleniowych oraz doradczych związanych z metodologią generowania leadów B2B w ramach Poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Odpowiedzi prosimy dostarczyć do iPassage Sp. z o. o.:

a) pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku, ul. Żurawia 71; 15-540 Białystok, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 17:00 dnia 7 grudnia 2017r.;

b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres siedziby firmy, tj. iPassage Sp. z o.o., ul. ul. Żurawia 71; 15-540 Białystok, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 17:00 dnia 7 grudnia 2017r.

c) pocztą elektroniczną na adres mailowy piotr.kozniewski@ipassage.pl najpóźniej do końca dnia (23:59) 7 grudnia 2017 r.

Cała wymagana do prawidłowego przeprowadzenia rozeznania dokumentacja znajduje się w kolumnie Załączniki.

2017-11-27

Rozeznanie rynku nr 2/11/2017r.

OPIS

Zapraszamy do wzięcia udziału w zapytaniu w trybie rozpoznania rynku dotyczącym opracowania dokumentacji inwestycyjnej w ramach projektu: „Passage – wspólny interfejs komunikacji dla rozwiązań IoT, który nie wymaga tworzenia aplikacji mobilnej”.

Rozpoznanie rynku z dnia 27 listopada 2017 roku – dotyczące opracowania dokumentacji inwestycyjnej w ramach Poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Odpowiedzi prosimy dostarczyć do iPassage Sp. z o. o.:

a) pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku, ul. Żurawia 71; 15-540 Białystok, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 17:00 dnia 4 grudnia 2017r.;

b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres siedziby firmy, tj. iPassage Sp. z o.o., ul. ul. Żurawia 71; 15-540 Białystok, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 17:00 dnia 4 grudnia 2017r.

c) pocztą elektroniczną na adres mailowy piotr.kozniewski@ipassage.pl najpóźniej do końca dnia (23:59) 4 grudnia 2017 r.

Cała wymagana do prawidłowego przeprowadzenia rozeznania dokumentacja znajduje się w kolumnie Załączniki.

2017-11-02

Rozeznanie rynku nr 1/10/2017r. – rozstrzygnięcie

Miło nam poinformować, iż oferta Morski Studio Graficzne Sp. z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu, w związku z powyższym została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru i wybrana do realizacji.

2017-10-17

Rozeznanie rynku nr 1/10/2017r.

OPIS

Zapraszamy do wzięcia udziału w zapytaniu w trybie rozpoznania rynku dotyczącym wykonania prac promocyjnych i marketingowych w ramach projektu: „Passage – wspólny interfejs komunikacji dla rozwiązań IoT, który nie wymaga tworzenia aplikacji mobilnej”.

Rozpoznanie rynku z dnia 17 października 2017 roku – dotyczące wykonania prac promocyjnych i marketingowych w ramach Poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Odpowiedzi prosimy dostarczyć do iPassage Sp. z o. o.:

a) pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku, ul. Żurawia 71; 15-540 Białystok, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 17:00 dnia 24 września 2017r.;

b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres siedziby firmy, tj. iPassage Sp. z o.o., ul. ul. Żurawia 71; 15-540 Białystok, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 17:00 dnia 24 września 2017r.

c) pocztą elektroniczną na adres mailowy piotr.kozniewski@ipassage.pl najpóźniej do końca dnia (23:59) 24 września 2017 r.

Cała wymagana do prawidłowego przeprowadzenia rozeznania dokumentacja znajduje się w kolumnie Załączniki.

2017-09-22

Zapytanie ofertowe nr 1/09/2017r. – rozstrzygnięcie

Miło nam poinformować, iż oferta Digital Technologies Adam Woźniak odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym, w związku z powyższym została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru i wybrana do realizacji Przedmiotu Zapytania.

2017-09-15

Zapytanie ofertowe nr 1/09/2017r.

OPIS

Zapytanie ofertowe nr 1/09/2017r. z dnia 15.09.2017r. na zakup usług informatycznych w ramach działania 1.1.2 PO PW Rozwój startupów w Polsce Wschodniej na realizację projektu „Passage – wspólny interfejs komunikacji dla rozwiązań IoT, który nie wymaga tworzenia aplikacji mobilnej”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rozeznaniu rynku w celu oszacowania wartości przedmiotu zapytania dotyczącego prac programistycznych, stworzenia strony internetowej i opracowania interaktywnych makiet w ramach projektu: “Passage – wspólny interfejs komunikacji dla rozwiązań IoT, który nie wymaga tworzenia aplikacji mobilnej”.

Odpowiedzi prosimy dostarczyć do iPassage Sp. z o. o.:

a) pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku, ul. Żurawia 71; 15-540 Białystok, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 17:00 dnia 22 września 2017r.;

b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres siedziby firmy, tj. iPassage Sp. z o.o., ul. ul. Żurawia 71; 15-540 Białystok, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 17:00 dnia 22 września 2017r.

c) pocztą elektroniczną na adres mailowy piotr.kozniewski@ipassage.pl najpóźniej do końca dnia (23:59) 22 września 2017 r.

Cała wymagana do prawidłowego przeprowadzenia zapytania dokumentacja znajduje się w kolumnie Załączniki.